Wasze sprawy

Twarzą w twarz rozmawia się najlepiej. Przychodzicie Państwo do mnie ze sprawami, które Was gnębią, z propozycjami działań dla Łodzi i Polski albo żeby po prostu porozmawiać o polityce i nie tylko.

Czytaj więcej...

TKM, czyli dobra zmiana w kulturze

Muzea, domy kultury, teatry, galerie – władza chce, by wszystkie miały „prawilnych” kierujących, których główną kompetencją są jedynie słuszne poglądy, czyli poglądy władzy...

Czytaj więcej...

Przed 1 listopada

Sprzątamy z uczniami SP nr 81 w Łodzi groby żołnierzy na Cmentarzu Wojskowym na Dołach.

Czytaj więcej...

Europejski Dzień Seniora

Tacy Seniorzy tylko w Łodzi smile, ale już jedna czwarta Polek i Polaków to osoby 60+ i odsetek ten z każdym rokiem rośnie. Warto o tym pamiętać w Europejski Dzień Seniora.

Czytaj więcej...

Samorządowy Uniwersytet III Wieku

3 urodziny Klub Absolwentów i Sympatyków Samorządowego Uniwersytetu III Wieku w Łodzi.

Czytaj więcej...

Piotr Szczęsny – pamiętamy!

5 rocznicy aktu samospalenia dokonanego przez Piotra Szczęsnego w proteście przeciwko ograniczaniu wolności, łamaniu konstytucji i dyskryminacji w Polsce towarzyszy apel do Rady Miejskiej w Łodzi o upamiętnienie jego walki.

Czytaj więcej...

Igrzyska Wolności. Dyskusje i debaty

Tegorocznym Igrzyskom Wolności przyświeca hasło „Zielona niepodległość”.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorcy? Rozkułaczyć!

PiS chce zbudować za pomocą narzędzi fiskalnych biznes społecznie odpowiedzialny, czyli finansujący zwycięstwo wyborcze partii...

Czytaj więcej...

O mnie

Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Illinois State University. Od 12 lat jestem samorządowcem z pasji, zawodu i przekonania. W latach 2006-2010 byłem radnym Rady Miejskiej i jej wiceprzewodniczącym, od 2010 roku jestem wiceprezydentem Łodzi.

Czytaj więcej...

Dla Łodzi

Jestem autorem jednej z najgłośniejszych inicjatyw ekologicznych w Polsce dot. wprowadzenia zakazu bezpłatnej dystrybucji jednorazowych torebek foliowych. Byłem projektodawcą wielu innych uchwał m.in. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, Strategii Ulicy Piotrkowskiej, Regulaminu Konsultacji Społecznych. 

Czytaj więcej...