Przed 1 listopada

Sprzątamy z uczniami SP nr 81 w Łodzi groby żołnierzy na Cmentarzu Wojskowym na Dołach.

Tym, którzy poświęcili się obronie nas i Ojczyzny, nierzadko oddając życie za wolną Polskę, winniśmy pamięć szczególną. Dziś z uczniami Szkoła Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi sprzątaliśmy groby żołnierzy na Cmentarzu Wojskowym na Dołach, gdzie obok oficerów spoczywają szeregowcy i bezimienni bohaterowie.

Łódź pamięta o nich wszystkich.

A dzieciaki zaliczyły przy okazji niezwykłą lekcję historii.

O mnie

Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Illinois State University. Od 12 lat jestem samorządowcem z pasji, zawodu i przekonania. W latach 2006-2010 byłem radnym Rady Miejskiej i jej wiceprzewodniczącym, od 2010 roku jestem wiceprezydentem Łodzi.

Czytaj więcej...

Dla Łodzi

Jestem autorem jednej z najgłośniejszych inicjatyw ekologicznych w Polsce dot. wprowadzenia zakazu bezpłatnej dystrybucji jednorazowych torebek foliowych. Byłem projektodawcą wielu innych uchwał m.in. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, Strategii Ulicy Piotrkowskiej, Regulaminu Konsultacji Społecznych. 

Czytaj więcej...