Kultura i edukacja

Pod moim kierunkiem rozwijały się i rozwijają m.in. następujące inicjatywy:

  • program Mia100 Szkół, w ramach którego wyremontowano 63 placówki oświatowe;
  • miejska polityka edukacji kulturalnej;
  • projekt połączenia 5 dzielnicowych bibliotek w jedną Bibliotekę Miejską i remonty filii;
  • rewiatlizacja Pałacu Poznańskiego;
  • program kilkusetmilionowych inwestycji w miejskich instytucjach kultury;
  • projekt podwórek artystycznych, w tym podwórka Wojciecha Siudmaka

O mnie

Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Illinois State University. Od 12 lat jestem samorządowcem z pasji, zawodu i przekonania. W latach 2006-2010 byłem radnym Rady Miejskiej i jej wiceprzewodniczącym, od 2010 roku jestem wiceprezydentem Łodzi.

Czytaj więcej...