O mnie

Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Illinois State University. Przez kilkanaście lat byłem samorządowcem z pasji, zawodu i przekonania. Obecnie sprawuje mandat posła na Sejm IX kadencji.

W latach 2006-2010 byłem radnym Rady Miejskiej i jej wiceprzewodniczącym a od 2010 roku wiceprezydentem Łodzi. Nadzorowałem sprawy edukacji, zdrowia, polityki senioralnej, ochrony środowiska, promocji i turystyk i jednostek pomocniczych Miasta, współpracy z organizacjami pozarządowymi, konsultacji społecznych, polityki informacyjnej i komunikacji społecznej. Obecnie nadzoruję sprawy kultury, gospodarowania majątkiem miasta, polityki mieszkaniowej, ochrony praw konsumentów i ochrony informacji niejawnych.

Od 2013 roku, dwa lata po usunięciu ze struktur PiS za odmowę realizacji linii partyjnej szkodliwej dla Łodzi (od której to decyzji się nie odwołałem), reprezentuję prawe skrzydło Platformy Obywatelskiej. Moje przekonania polityczne oscylują w ramach wolnościowego konserwatyzmu. Wartości dla mnie podstawowe to wolność, własność, sprawiedliwość, patriotyzm, rodzina, tradycja i tolerancja. Uważam, że wszędzie tam, gdzie celem jest dobro mieszkańców i rozwój miasta, należy szukać porozumienia ponad podziałami. Wierzę w siłę dialogu i kompromisu, ale gdy ten ostatni nie jest możliwy, nie unikam trudnych decyzji. Umiejętność ich podejmowania i ponoszenia odpowiedzialności za ich konsekwencje to wg mnie warunek skutecznego i odpowiedzialnego prowadzenia polityki oraz dbania o interes społeczności lokalnej.

W wyborach parlamentarnych w 2019 roku osiągnąłem drugi najlepszy wynik na liście Koalicji Obywatelskiej w Łodzi i od tego czasu sprawuję mandat posła. Jestem członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Finansów Publicznych oraz przewodniczę Parlamentarnemu Zespołowi ds. Rewitalizacji Miast.

Profil na stronie internetowej Sejmu

Prywatnie: Mąż Małgorzaty, ojciec Bartka, Janka i Kajtka, wyprowadzacz Fanty. Niczego w życiu bym nie osiągnął bez ich miłości i wsparcia oraz życzliwości przyjaciół. W wolnych chwilach czytam książki, uprawiam przydomowy ogród, gram w brydża, podróżuję z żoną.

Czytaj też: Kończy się IX kadencja Sejmu RP. Czas na podsumowanie

Dla Łodzi

Jestem autorem jednej z najgłośniejszych inicjatyw ekologicznych w Polsce dot. wprowadzenia zakazu bezpłatnej dystrybucji jednorazowych torebek foliowych. Byłem projektodawcą wielu innych uchwał m.in. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, Strategii Ulicy Piotrkowskiej, Regulaminu Konsultacji Społecznych. 

Czytaj więcej...