Kończy się IX kadencja Sejmu RP. Czas na podsumowanie

Epidemia, antydemokratyczne poczynania ekipy rządzącej, ogromny deficyt budżetowy, zakusy na autonomię samorządów, napięcia z partnerami zagranicznymi i Unią Europejską, kolejne wybuchające afery i protesty społeczne – wszystko to sprawiło, że nie był to łatwy czas dla Polaków i Polski.

POD GÓRKĘ

Nie był to także łatwy czas dla parlamentarzystów opozycji. Z jednej strony pod pretekstem walki z COVID-19 PiS sparaliżował na długi okres debatę parlamentarną, narzucając zdalny tryb obrad, nie zwołując komisji sejmowych, kneblując posłów innych partii i ograniczając im dostęp do sali obrad. Z drugiej uprawiał patolegislację, forsując projekty ustaw bez konsultacji społecznych, przygotowywane na kolanie i wrzucane pod obrady w ostatniej chwili. Znakiem firmowym tej partii stało się przemycanie nowych przepisów w niezwiązanych z nimi merytorycznie aktach prawnych oraz głosowanie do pożądanego przez prezesa Kaczyńskiego skutku – czyli tzw. reasumpcja. W efekcie mamy narastający chaos prawny i coraz więcej ustaw, które są albo szkodliwe dla obywateli albo po prostu niechlujne i złe od strony prawnej. Naprawa tej „spuścizny” zajmie lata.
Jasnym punktem parlamentu IX kadencji jest Senat, któremu udało się zablokować wiele złych pomysłów partii rządzącej.

OPÓR I WSPARCIE

Był to także czas niespotykanych protestów społecznych. Przez kraj przetaczały się marsze kobiet walczących o prawo decydowania o swoim ciele. Szybko dołączyli do nich przedsiębiorcy, którym rząd odebrał możliwość zarobkowania na długie miesiące.
Nominacja Przemysława Czarnka wywołała sprzeciw środowiska nauczycielskiego i uczniów. Wielokrotnie na ulice wylegali obywatele demonstrujący w obronie konstytucji, wolnych mediów i niezawisłego sądownictwa. Coraz częściej strajkują także całe grupy zawodowe i społeczne – rolnicy, przedstawiciele zawodów medycznych. Przeciwko tym ludziom walczącym w obronie swoich praw i godności, rząd wysyła zastępy policji, antyterrorystów, a nawet wojsko. By zapewnić protestującym ochronę, parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej uruchomili w trakcie demonstracji mobilne dyżury poselskie. Staraliśmy się być wszędzie tam, gdzie przeciwko obywatelom rzucano aparat przymusu bezpośredniego. Przez cały czas także spotykamy się i rozmawiamy z Polakami o ich problemach i radościach - na co dzień w naszych biurach i na ulicach, jak i podczas marszy protestacyjnych, kampanii prezydenckiej i akcji - Kierunek Przyszłość. Nie sposób bowiem reprezentować ludzi w parlamencie i walczyć o ich sprawy, jeśli ma się o nich pojęcie równie nikłe, jak premier Morawiecki o cenie chleba czy masła.

A SKORO PODSUMOWUJEMY, TO KILKA SŁÓW O MNIE

Jak zapewne Państwo wiecie jestem historykiem, absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Na tej uczelni studiowałem także Marketing, ale to Studia Master of Busines Administration na Politechnice Łódzkiej oraz Illinois State University dały mi podstawy do umiejętnego zarządzania. Przez kilkanaście lat był samorządowcem pełnym pasji w działaniu, a co najistotniejsze – skutecznym. Obecnie sprawuję mandat posła na Sejm IX kadencji.

SAMORZĄD

W latach 2006-2010 byłem radnym Rady Miejskiej w Łodzi i jej wiceprzewodniczącym. Od 2010 roku pełniłem funkcję wiceprezydenta Łodzi, będąc najdłużej sprawującym ten urząd łódzkim samorządowcem.
Przez 9 lat nadzorowałem sprawy edukacji, zdrowia, polityki senioralnej, ochrony środowiska, promocji turystyki i jednostek pomocniczych Miasta. Pod swoją opieką miałem także współpracę z organizacjami pozarządowymi, konsultacje społeczne, politykę informacyjną i komunikację społeczną. W mojej gestii jako wiceprezydenta miasta pozostawały sprawy kultury, gospodarowania majątkiem miasta, polityki mieszkaniowej, ochrony praw konsumentów i ochrony informacji niejawnych.

SEJM

13 października 2019 roku to Państwo oddając na mnie swoje głosy zdecydowaliście, że zasiadłem w ławach sejmowych jako poseł Koalicji Obywatelskiej (afiliacja – Platforma Obywatelska).
Zostałem wybrany przez posłów i senatorów Klubu Koalicji Obywatelskiej członkiem Prezydium Klubu, a z racji wykształcenia i zainteresowań zasiadłem w Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Finansów Publicznych i Podkomisji Stałej do Kontroli Realizacji Budżetu. W trakcie kadencji byłem także członkiem Podkomisji Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Poselskiego Projektu Ustawy o Ochronie Dziedzictwa Narodowego.
Jestem również przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Rewitalizacji Miast oraz wiceprzewodniczącym lub członkiem sześciu innych zespołów parlamentarnych i sześciu parlamentarnych grup bilateralnych.

DZIAŁO SIĘ PODCZAS IX KADENCJI SEJMU

Te cztery lata to ponad 150 wystąpień w czasie ponad 80 posiedzeń Sejmu, ponad 8500 głosowań, 160 posiedzeń Komisji Kultury i środków Przekazu oraz aż 453 posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, 745 interpelacji, zapytań i pytań w sprawach bieżących oraz setki inicjatyw i interwencji poselskich .
Wśród złożonych interpelacji kilkadziesiąt dotyczyło spraw Łodzi i województwa. Między innymi dotykały takich problemów, jak - opóźnienia w budowie tunelu średnicowego, nękania przedstawicieli środowisk prodemokratycznych przez organy ścigania, dotacji (i ich braku) dla łódzkich przedsiębiorców, nieprawidłowości w gospodarce odpadami na terenie województwa, uciążliwości akustycznej autostrady A1 dla mieszkańców miasta i regionu, braku pomocy ze strony rządu dla łódzkiego lotniska.
Wśród licznych interwencji znalazły się także te dotyczące opłat na rzecz ZUS (głównie w sprawach matek prowadzących działalność gospodarczą oraz osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji).

WAŻNE DLA ŁODZI

Nie zabrakło też inicjatyw ważnych dla łodzian, takich jak uchwała Sejmu dotycząca uznania zasług łodzianina Jana Kowalewskiego dla niepodległości Polski oraz uchwały upamiętniające innych wybitnych łodzian, takich jak wielki szachista - Akiba Rubinstein, czy malarz awangardzista - Profesor Stanisław Fijałkowski.

AFERY PIS

W trakcie mijającej kadencji złożyłem 3 zawiadomienia do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez marszałka województwa łódzkiego, przewodniczącą Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz ministra zdrowia. Zdecydowałem się także na kontrolę poselską w Komitecie Prezesa Rady Ministrów, śledząc polityczno-towarzyskie rekomendacje decydujące o podziale rezerw budżetowych oraz sprawę podejrzenia mobbingu w departamencie kierowanym przez jednego z łódzkich ministrów.

MOJE PROJEKTY USTAW

Jestem projektodawcą 93 poselskich projektów ustaw i uchwał, a ponad 20 spośród nich powstało z mojej inicjatywy i było efektem mojego własnego autorskiego pomysłu.
Dla Łodzi najważniejszą przygotowaną przeze mnie ustawą jest ta dotycząca Krajowego Funduszu Rewitalizacji Łodzi, którego zadaniem jest finansowe wsparcie ratowania zabytkowej zabudowy miejskiej miasta. Bowiem na rewitalizację obszarową udało się miastu pozyskać z UE miliard złotych, tymczasem przy utrzymaniu dotychczasowych przepisów o ochronie konserwatorskiej koszty odnowy miejskich kamienic w Łodzi powinny wynieść aż 13 mld zł. Nie ma gminy w Polsce, która samodzielnie podołałaby takiemu wyzwaniu.
Bo nie może być tak, że rząd bezczynnie się przygląda, jak w trzecim co do wielkości mieście Polski, w centrum kraju, ludziom walą się dachy na głowę i pękają mury ich domów.
Z myślą o ochronie środowiska napisałem projekt ustawy nakazujący umieszczenie na opakowaniach produktów przez ich producentów oznaczenia frakcji odpadów, do której opakowanie produktu powinno trafić - po to by ułatwić segregację śmieci, dać konsumentom możliwość świadomego wyboru produktów i wywrzeć presję na ich producentach do stosowania opakowań nadających się do segregacji.
Z myślą o środowisku i dobrostanie zwierząt przygotowałem także projekt zakazujący używania petard hukowych w Sylwestra.
Bo choć jestem zaprzysięgłym wolnościowcem, to uważam, że nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.
Wśród projektów przygotowanych przeze mnie jest też kilka szczególnie istotnych dla przedsiębiorców, tak często traktowanych w polskim prawie niesprawiedliwie, a wśród nich tzw. ustawa stażowa, ustawa przyznająca ulgę na wypoczynek dla 1,5 mln samozatrudnionych oraz dwa projekty ustaw gwarantujące prawo do odszkodowań dla przedsiębiorców-najemców poszkodowanych w wyniku inwestycji drogowych i kolejowych.
Jak przystało na parlamentarzystę będącego członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu przedłożyłem w Sejmie kilka propozycji dotyczących tej właśnie dziedziny: m.in. ustawę o likwidacji Rady Mediów Narodowych – instytucji szkodliwej i niekonstytucyjnej oraz ustawę pozwalającą wszystkim obywatelom na przekazanie dodatkowego 1,5% odpisu podatkowego na rzecz wybranej instytucji kultury.

WŚRÓD LUDZI

Jak Państwo wiecie ostatnie lata nie były łatwym czasem dla ludzi, dlatego zawsze wspierałem wszystkie obywatelskie protesty pełniąc mobilne dyżury poselskie w trakcie marszów i akcji protestacyjnych kobiet oraz przedsiębiorców.
Jestem w stałym kontakcie z mieszkańcami Łodzi, zarówno rozmawiając z nimi podczas spotkań na ulicach miasta, jak i zapraszając ich do swojego biura poselskiego mieszczącego się w samym centrum Łodzi, na jednej z najsłynniejszych ulic w Polsce – Piotrkowskiej. 5 dni w tygodniu czekam na gości, którzy mogą śmiało przyjść ze swoimi problemami, pomysłami i radościami. W każdej sytuacji podejmuję działania pomocowe lub wspierające.

O mnie

Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Illinois State University. Od 12 lat jestem samorządowcem z pasji, zawodu i przekonania. W latach 2006-2010 byłem radnym Rady Miejskiej i jej wiceprzewodniczącym, od 2010 roku jestem wiceprezydentem Łodzi.

Czytaj więcej...

Dla Łodzi

Jestem autorem jednej z najgłośniejszych inicjatyw ekologicznych w Polsce dot. wprowadzenia zakazu bezpłatnej dystrybucji jednorazowych torebek foliowych. Byłem projektodawcą wielu innych uchwał m.in. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, Strategii Ulicy Piotrkowskiej, Regulaminu Konsultacji Społecznych. 

Czytaj więcej...