Interpelacja w sprawie dlugofalowego strategicznego wsparcia rzadu dla branzy hotelarskiej i promocji polskiej turystyki

Kategoria: Przedsiębiorcy Opublikowano: poniedziałek, 15 czerwiec 2020 JG

Szanowna Pani Premier,

jedną z branż najbardziej dotkniętą wprowadzonymi przez rząd stanem epidemii oraz ograniczeniami praw i wolności obywatelskich jest branża hotelarska, która z powodu trwającego kilka tygodni globalnego zamknięcia znalazła się w bezprecedensowej zapaści. 4 maja pozwolono na wznowienie usług przez podmioty działające w tym sektorze, jednak poprawa ich sytuacji będzie procesem długofalowym i uzależnionym od wielu czynników. Hotele oparte o klienta krajowego zanotują wzrost obrotów szybciej, te oparte o branżę MICE, w dużych miastach oraz hotele tzw. wysokiego segmentu - 4 i 5 gwiazdkowe - mają przed sobą zdecydowanie gorsze perspektywy i poprawę obrotów znacznie oddaloną w czasie. Trzeba przy tym podkreślić, że branżę hotelarską charakteryzują wysokie koszty stałe: koszty pracy, utrzymania nieruchomości, obsługi kredytów, Konieczność świadczenia usług w reżimie sanitarnym generuje teraz dodatkowe nakłady. Poza kosztami problemem jest brak zainteresowania ze strony zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych, który powoduje, że nie wszystkie hotele wznowiły działalność. Zmiana tego trendu poprzez wzrost indywidualnej turystyki krajowej, czemu służyć ma bon wakacyjny, nie zrekompensuje strat branży spowodowanych utratą turystów zagranicznych oraz biznesowych,

Eksperci sygnalizują brak szczegółowej analizy sytuacji branży turystycznej, planu działań długoterminowych i współpracy przy ich opracowywaniu. Tymczasem wiceprezesi Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego Krzysztof Szadurski i Tomasz Pieniążek alarmują, że cały sektor potrzebuje natychmiastowego i długofalowego wsparcia finansowego i wskazują na pilną potrzebę opracowania przez rząd we współpracy z samorządami i przedstawicielami branży skoordynowanego programu pomocowego. 29 maja do premiera Mateusza Morawieckiego, Pani Wicepremier osobiście oraz prezesa PFR Pawła Borysa i ministra Łukasza Schreibera wystosowany został apel dotyczący natychmiastowego opracowania i wdrożenia sektorowej tarczy antykryzysowej celem wsparcia szeroko rozumianego przemysłu turystycznego, MICE i czasu wolnego.

W związku z powyższym stanem faktycznym proszę Panią Premier o odpowiedź na następujące pytania:

- czy rząd pracuje nad sektorową tarczą antykryzysową, która obejmie branżę hotelarską;

- czy rząd przewiduje obniżenie podatku VAT dla usług hotelarskich oraz inne ulgi dla tego sektora;

- czy w zaistniałych okolicznościach opracowana została nowa strategia promocji polskiej turystyki, a jeśli tak, kiedy zostanie przedstawiona.