Mieszkalnictwo

Od 2017 roku realizuję szeroko zakrojony program reform gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta oraz pracę Biura Gospodarki Mieszkaniowej.

Zdrowie, seniorzy, rodzina

Inicjowałem uchwalenie i nadzorowałem realizację szeregu programów z zakresu spraw społecznych, w tym:

Czytaj więcej: Zdrowie, seniorzy, rodzina

Kultura i edukacja

Pod moim kierunkiem rozwijały się i rozwijają m.in. następujące inicjatywy:

Czytaj więcej: Kultura i edukacja

Współpraca międzynarodowa

Odpowiadam za współpracę międzynarodową, w tym z miastami partnerskimi Łodzi.

Czytaj więcej: Współpraca międzynarodowa

Prawo

Jestem projektodawcą wielu uchwał, m.in.: 

Czytaj więcej: Prawo

O mnie

Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Illinois State University. Od 12 lat jestem samorządowcem z pasji, zawodu i przekonania. W latach 2006-2010 byłem radnym Rady Miejskiej i jej wiceprzewodniczącym, od 2010 roku jestem wiceprezydentem Łodzi.

Czytaj więcej...