Prawo

Jestem projektodawcą wielu uchwał, m.in.: 

  • uchwały w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych (...);
  • zwiększającej przysługującą bonifikatę do 90% wartości lokalu;
  • uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji;
  • Strategii Ulicy Piotrkowskiej;
  • Regulaminu Konsultacji Społecznych; 
  • jestem też autorem jednej z najgłośniejszych inicjatyw ekologicznych w Polsce dot. wprowadzenia zakazu bezpłatnej dystrybucji jednorazowych torebek foliowych.

O mnie

Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Illinois State University. Od 12 lat jestem samorządowcem z pasji, zawodu i przekonania. W latach 2006-2010 byłem radnym Rady Miejskiej i jej wiceprzewodniczącym, od 2010 roku jestem wiceprezydentem Łodzi.

Czytaj więcej...