Zdrowie, seniorzy, rodzina

Inicjowałem uchwalenie i nadzorowałem realizację szeregu programów z zakresu spraw społecznych, w tym:

  • pierwszą w historii łódzkiego samorządu miejską politykę społeczną dla miasta Łodzi;
  • program modernizacji miejskich placówek służby zdrowia;
  • program wspierania dużych rodzin wraz z Kartą Dużej Rodziny;
  • politykę senioralną wraz z Kartą Seniora;
  • organizację w Łodzi Senioraliów;
  • powołanie Samorządowego Uniwersytetu III Wieku.

O mnie

Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Illinois State University. Od 12 lat jestem samorządowcem z pasji, zawodu i przekonania. W latach 2006-2010 byłem radnym Rady Miejskiej i jej wiceprzewodniczącym, od 2010 roku jestem wiceprezydentem Łodzi.

Czytaj więcej...