Współpraca międzynarodowa

Odpowiadam za współpracę międzynarodową, w tym z miastami partnerskimi Łodzi.

Łódź ma 20 miast partnerskich, z którymi ściśle współpracuje. Utrzymuje też kontakty z innymi partnerami z zagranicy. Od początku jestem zaangażowany w projekt zacieśnienia stosunków z partnerami chińskimi, także w ramach programu Nowego Jedwabnego Szlaku: m.in. projekt połączenia kolejowego Łódź - Chengdu i budowę portu multimodalnego.

O mnie

Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Illinois State University. Od 12 lat jestem samorządowcem z pasji, zawodu i przekonania. W latach 2006-2010 byłem radnym Rady Miejskiej i jej wiceprzewodniczącym, od 2010 roku jestem wiceprezydentem Łodzi.

Czytaj więcej...