Spotkania w Koluszkach

Łódź od Koluszek dzieli tylko 45 kilometrów. Staram się być blisko spraw mieszkańców i działań władz lokalnych.

Najpierw rozmowa z p. Waldemarem Chałatem, burmistrzem, a potem spotkanie z mieszkańcami Koluszek i długa rozmowa o sytuacji w kraju. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli mimo ataku zimy :) oraz panu Krzysztofowi Olejniczakowi za zaproszenie i organizację spotkania. Wiele problemów da się wspólnie rozwiązać.

O mnie

Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Illinois State University. Od 12 lat jestem samorządowcem z pasji, zawodu i przekonania. W latach 2006-2010 byłem radnym Rady Miejskiej i jej wiceprzewodniczącym, od 2010 roku jestem wiceprezydentem Łodzi.

Czytaj więcej...

Dla Łodzi

Jestem autorem jednej z najgłośniejszych inicjatyw ekologicznych w Polsce dot. wprowadzenia zakazu bezpłatnej dystrybucji jednorazowych torebek foliowych. Byłem projektodawcą wielu innych uchwał m.in. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, Strategii Ulicy Piotrkowskiej, Regulaminu Konsultacji Społecznych. 

Czytaj więcej...