LexCzarnek – protestujemy

Nauczyciele przedszkolni to grupa zawodowa o bardzo wysokich kwalifikacjach, świetnie wykształcona i stale dokształcająca się, przygotowana też do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wg MEiN te kwalifikacje są do nauczania najmłodszych niepotrzebne...

Jestem z rzeszą nauczycielek przedszkolnych z łódzkich placówek, która walczy o etos swojego zawodu i dobro naszych dzieci. Minister Czarnek postanowił do nauczania najmłodszych dopuścić osoby bez kwalifikacji. Zmiana prawa oświatowego, która na to pozwala, będzie procedowana dalej na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Trzeba zrobić wszystko, by to powstrzymać – edukacja przedszkolna to jeden z kluczowych etapów w życiu dziecka, szkody wyrządzone młodym umysłom tym projektem mogą być nie do naprawienia w wieku późniejszym!!! Stop barbaryzacji polskiej oświaty!

O mnie

Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Illinois State University. Od 12 lat jestem samorządowcem z pasji, zawodu i przekonania. W latach 2006-2010 byłem radnym Rady Miejskiej i jej wiceprzewodniczącym, od 2010 roku jestem wiceprezydentem Łodzi.

Czytaj więcej...

Dla Łodzi

Jestem autorem jednej z najgłośniejszych inicjatyw ekologicznych w Polsce dot. wprowadzenia zakazu bezpłatnej dystrybucji jednorazowych torebek foliowych. Byłem projektodawcą wielu innych uchwał m.in. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, Strategii Ulicy Piotrkowskiej, Regulaminu Konsultacji Społecznych. 

Czytaj więcej...