Forum Ekonomiczne 2020

A w Karpaczu mówimy o Łodzi! Panel Akcja rewitalizacja na Forum Ekonomicznym 2020.

Trzy dni rozmów m.in. o Europie po pandemii, polskiej polityce wschodniej, dialogu polsko-rosyjskim, Białorusi, rozwoju obszarów miejskich i rewitalizacji, starzejących się społeczeństwach, rynku mediów i innych aktualnych wyzwaniach w regionie. Liderka opozycji Białoruskiej Swietłana Cichanouska ze specjalną nagrodą Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Dobiega końca największe i najbardziej znane spotkanie przedstawicieli świata polityki i biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej.

W tegorocznej edycji miałem przyjemność występować jako prelegent w panelu "Akcja Rewitalizacja". Dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem zdobytym podczas pełnienia funkcji Wiceprezydenta Łodzi jest moim obowiązkiem, dlatego zachęcam do współpracy w dziedzinie rewitalizacji i odnowy obszarów miejskich. Pamiętajmy, że w ostatnich latach polskie samorządy przeprowadziły wiele udanych procesów rewitalizacyjnych, przywracając blask obszarom zdegradowanym, ale mało które miasto poważyło się na rewitalizację tak kompleksową i ambitną jak Łódź. Bardzo dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w panelu i mam nadzieję - do zobaczenia za rok!

 

O mnie

Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Illinois State University. Od 12 lat jestem samorządowcem z pasji, zawodu i przekonania. W latach 2006-2010 byłem radnym Rady Miejskiej i jej wiceprzewodniczącym, od 2010 roku jestem wiceprezydentem Łodzi.

Czytaj więcej...

Dla Łodzi

Jestem autorem jednej z najgłośniejszych inicjatyw ekologicznych w Polsce dot. wprowadzenia zakazu bezpłatnej dystrybucji jednorazowych torebek foliowych. Byłem projektodawcą wielu innych uchwał m.in. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, Strategii Ulicy Piotrkowskiej, Regulaminu Konsultacji Społecznych. 

Czytaj więcej...