Nękanie obywateli pod rządami PIS

Tacy goście odwiedzili moje Biuro: Zosia, Wojtuś i ich mama, od której ZUS domagał się ogromnej kwoty tytułem zwrotu świadczeń pobieranych przez 4 lata, a przysługujących jej w ramach ubezpieczenia społecznego.

Pani Izie zakład zarzucił fikcyjną działalność, choć prowadziła ją z sukcesem dużo wcześniej. Na szczęście udało się jej pomóc – ZUS cofnął swoją decyzję – ale podobnych spraw z prośbą o interwencję spływa z całej Polski do mojego Biura coraz więcej. Tak jakby ZUS miał zarabiać na walce z kobietami w ciąży, które pozbawia środków do życia na czas kontroli i zmusza do udowadniania, że nie są przestępcami. Tak wygląda wsparcie państwa dla kobiet przedsiębiorców oraz rodzin takich jak ta pani Izy, czyli wielodzietnych będących przecież gwarantem utrzymania systemu powszechnych ubezpieczeń społecznych. Jeśli słyszeli Państwo o podobnych przypadkach, proszę o kontakt z moim biurem. 

O mnie

Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Illinois State University. Od 12 lat jestem samorządowcem z pasji, zawodu i przekonania. W latach 2006-2010 byłem radnym Rady Miejskiej i jej wiceprzewodniczącym, od 2010 roku jestem wiceprezydentem Łodzi.

Czytaj więcej...

Dla Łodzi

Jestem autorem jednej z najgłośniejszych inicjatyw ekologicznych w Polsce dot. wprowadzenia zakazu bezpłatnej dystrybucji jednorazowych torebek foliowych. Byłem projektodawcą wielu innych uchwał m.in. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, Strategii Ulicy Piotrkowskiej, Regulaminu Konsultacji Społecznych. 

Czytaj więcej...