Apel o wsparcie dla Lublinka

Czarne chmury nad łódzkim lotniskiem. Rządowy zakaz lotów pozbawił je ok. 7 mln zł.

To nie czas na robienie polityki, ale ratowanie Lublinka i miejsc pracy. Dziękuję wszystkim sygnatariuszom mojego ponadpartyjnego apelu parlamentarzystów Łodzi i regionu do premiera – trzeba wywalczyć dla lotniska dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID. Dziękuję także za działania panom posłom Tomaszowi Treli i Włodzimierzowi Tomaszewskiemu.

O mnie

Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Illinois State University. Od 12 lat jestem samorządowcem z pasji, zawodu i przekonania. W latach 2006-2010 byłem radnym Rady Miejskiej i jej wiceprzewodniczącym, od 2010 roku jestem wiceprezydentem Łodzi.

Czytaj więcej...

Dla Łodzi

Jestem autorem jednej z najgłośniejszych inicjatyw ekologicznych w Polsce dot. wprowadzenia zakazu bezpłatnej dystrybucji jednorazowych torebek foliowych. Byłem projektodawcą wielu innych uchwał m.in. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, Strategii Ulicy Piotrkowskiej, Regulaminu Konsultacji Społecznych. 

Czytaj więcej...