Łódzka Organizacja Turystyczna pracuje pełną parą

Podczas gdy władze PiS cięciami finansowymi i politycznymi czystkami rozwaliły podległą sobie Regionalną Organizację Turystyczną w Łodzi na łopatki, Łódzka Organizacja Turystyczna pracuje pełną parą i napędza ruch turystyczny w mieście.

Milion turystów i 2 lokata w rankingu Lonely Planet miejsc najbardziej wartych odwiedzenia w 2019 roku cieszą, ale na posiedzeniu Rady ŁOT ustalamy kolejne, jeszcze ambitniejsze cele.

O mnie

Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Illinois State University. Od 12 lat jestem samorządowcem z pasji, zawodu i przekonania. W latach 2006-2010 byłem radnym Rady Miejskiej i jej wiceprzewodniczącym, od 2010 roku jestem wiceprezydentem Łodzi.

Czytaj więcej...

Dla Łodzi

Jestem autorem jednej z najgłośniejszych inicjatyw ekologicznych w Polsce dot. wprowadzenia zakazu bezpłatnej dystrybucji jednorazowych torebek foliowych. Byłem projektodawcą wielu innych uchwał m.in. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, Strategii Ulicy Piotrkowskiej, Regulaminu Konsultacji Społecznych. 

Czytaj więcej...