Zabytki to nasze wspólne dziedzictwo

Zabytki to nasze wspólne polskie dziedzictwo niezależnie od tego, do kogo należą.

Przez 15 lat dzięki blisko 300 dotacjom od miasta wyremontowano ponad 70 łódzkich zabytków będących własnością podmiotów prywatnych. M.in. Kościół p.w. Zesłania Ducha Świętego, na którego renowację przeznaczyliśmy ponad 3 miliony. Właśnie trwa nabór wniosków na dofinansowanie przyszłorocznych prac w obiektach zabytkowych należących do prywatnych właścicieli.

Fot. Stef Brajter

O mnie

Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Illinois State University. Od 12 lat jestem samorządowcem z pasji, zawodu i przekonania. W latach 2006-2010 byłem radnym Rady Miejskiej i jej wiceprzewodniczącym, od 2010 roku jestem wiceprezydentem Łodzi.

Czytaj więcej...

Dla Łodzi

Jestem autorem jednej z najgłośniejszych inicjatyw ekologicznych w Polsce dot. wprowadzenia zakazu bezpłatnej dystrybucji jednorazowych torebek foliowych. Byłem projektodawcą wielu innych uchwał m.in. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, Strategii Ulicy Piotrkowskiej, Regulaminu Konsultacji Społecznych. 

Czytaj więcej...