Samorządowy Uniwersytet Trzeciego Wieku

Birety w górę! Studia u nas dają wiedzę, ale przede wszystkim trwałe przyjaźnie. Uroczyste wręczenie dyplomów pierwszemu rocznikowi Samorządowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku połączono więc z powołaniem Klubu Absolwentów.

A już niebawem podczas immatrykulacji studentów kolejnego roku na Dużej Sali Obrad UMŁ znowu rozbrzmi Gaudeamus igitur.

O mnie

Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Illinois State University. Od 12 lat jestem samorządowcem z pasji, zawodu i przekonania. W latach 2006-2010 byłem radnym Rady Miejskiej i jej wiceprzewodniczącym, od 2010 roku jestem wiceprezydentem Łodzi.

Czytaj więcej...

Dla Łodzi

Jestem autorem jednej z najgłośniejszych inicjatyw ekologicznych w Polsce dot. wprowadzenia zakazu bezpłatnej dystrybucji jednorazowych torebek foliowych. Byłem projektodawcą wielu innych uchwał m.in. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, Strategii Ulicy Piotrkowskiej, Regulaminu Konsultacji Społecznych. 

Czytaj więcej...