Święto Plonów w Łodzi

Doroczne miejskie Święto Plonów i wielkie święto tych, którzy je posiali i zebrali. Bo niezależnie od postępu technologicznego to ziemia pozostaje naszą żywicielką.

W granicach Łodzi znajduje się ponad 12.000 ha użytków rolnych i 18 tysięcy gospodarstw, a najwięcej rolników gospodarzy na Widzewie. Wielkie podziękowania za ich trud codzienny i życzenia obfitych plonów w kolejnym roku.

O mnie

Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Illinois State University. Od 12 lat jestem samorządowcem z pasji, zawodu i przekonania. W latach 2006-2010 byłem radnym Rady Miejskiej i jej wiceprzewodniczącym, od 2010 roku jestem wiceprezydentem Łodzi.

Czytaj więcej...

Dla Łodzi

Jestem autorem jednej z najgłośniejszych inicjatyw ekologicznych w Polsce dot. wprowadzenia zakazu bezpłatnej dystrybucji jednorazowych torebek foliowych. Byłem projektodawcą wielu innych uchwał m.in. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, Strategii Ulicy Piotrkowskiej, Regulaminu Konsultacji Społecznych. 

Czytaj więcej...